Health Tips : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಯಿಸಿದ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರಕುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Health Tips : ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಂಚ ತಣ್ಣಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸವಿಯಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸುಟ್ಟ ಜೋಳವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಜೋಳವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ …

Health Tips : ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಯಿಸಿದ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಜೋಳ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ದೊರಕುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Read More