7 Hot News
A Karnataka Times Affiliate Kannada News Portal

Entertainment

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ, ನಾವು ಕಾಣದ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಣೋರು ಯಾರು, ಎಂಬಂತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು…

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ, ನಾವು ಕಾಣದ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಣೋರು ಯಾರು, ಎಂಬಂತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್! ಬಾತ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊಳಾಡಿ…

Auto

Tata Nano EV : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ರತನ್ ಟಾಟಾ! ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅತಿ…

Tata Nano EV : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ರತನ್ ಟಾಟಾ! ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅತಿ…

ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ರತನ್ ಟಾಟಾ! ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಕಣ್ರೀ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು…

ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ರತನ್ ಟಾಟಾ! ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಕಣ್ರೀ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು…